Rodzaje elektrowni Archive

Elektrownie jądrowe

Początków energetyki jądrowej można się doszukiwać już w latach 50. XX wieku. Głównym celem budowy reaktorów jądrowych było pozyskiwanie rozszczepione

Elektrownie wodne

Już w czasach starożytności wykorzystywano potencjał energii, która znajduje się w wodzie poprzez budowę młynów wodnych, usprawniających pracę rolnikó

Elektrownie węglowe

Najpopularniejszy w Polsce sposób pozyskiwania energii elektrycznej. Jest to rodzaj elektrowni parowej, w której pozyskana w wyniku spalania węgla ene