Author Archive

Elektrownie wiatrowe

Elektrownie wiatrowe stały się niezwykle popularne w Polsce, zwłaszcza w wietrznych częściach kraju. Obecnie są uważane za jedne z najlepszych ekologi

Czym są elektryczne… buty?

Buty i prąd elektryczny nie wydają się najlepszym połączaniem. W praktyce jednak wynalazcy stworzyli już zarówno rozgrzewające buty zasilane prądem, jak i obuwie, które gromadzi energię podczas chodzenia. Jak one jednak działają i czy warto rozważyć ich

Elektrownie jądrowe

Początków energetyki jądrowej można się doszukiwać już w latach 50. XX wieku. Głównym celem budowy reaktorów jądrowych było pozyskiwanie rozszczepione

Elektrownie wodne

Już w czasach starożytności wykorzystywano potencjał energii, która znajduje się w wodzie poprzez budowę młynów wodnych, usprawniających pracę rolnikó

Największe przerwy w dostawie energii

W dzisiejszych czasach nawet kilkugodzinne przerwy w dostawie energii elektrycznej są czymś bardzo utrudniającym życie przeciętnego człowieka. W histo

Zapora Trzech Przełomów

Chińska elektrownia jest obecnie najdroższą budowlą na świecie. Inwestycja kosztowała 37 miliardów dolarów. Obszar przeznaczony do zalania objął 17 mi

Historia elektryczności (część 1)

Staroegipski tekst z 2750 roku przed naszą erą opisuje ryby, które są „grzmotami Nilu”. Chodziło oczywiście o ryby elektryczne, które kilka wieków póź

Historia elektryczności (część 2)

Od tysięcy lat fascynowano się błyskawicami. Ludzie czuli moc piorunów i zastanawiali się, jak poskromić tę ogromną moc. Tak naprawdę dopiero XVIII wi

Elektrownie węglowe

Najpopularniejszy w Polsce sposób pozyskiwania energii elektrycznej. Jest to rodzaj elektrowni parowej, w której pozyskana w wyniku spalania węgla ene