Author Archive

Krzesła elektryczne

Większość elektrycznych wynalazków człowieka powstaje z chęci poprawy warunków życia i przyspieszenia pewnych czynności. Tak było w przypadku żelazka

Katastrofa w Fukushimie

W marcu 2011 roku na wybrzeżu Japonii nastąpiło trzęsienie Ziemi, którego hipocentrum znajdowało się na dnie Oceanu Spokojnego. Ruchy płyt tektoniczny

Katastrofa w Czarnobylu

25 kwietnia 1986 roku miało miejsce wydarzenie, którego skutki są odczuwane już przeszło 30 lat i będą trwać przez kolejne dziesięciolecia. Ten rok by

Elektrownie wiatrowe

Elektrownie wiatrowe stały się niezwykle popularne w Polsce, zwłaszcza w wietrznych częściach kraju. Obecnie są uważane za jedne z najlepszych ekologi

Czym są elektryczne… buty?

Buty i prąd elektryczny nie wydają się najlepszym połączaniem. W praktyce jednak wynalazcy stworzyli już zarówno rozgrzewające buty zasilane prądem, jak i obuwie, które gromadzi energię podczas chodzenia. Jak one jednak działają i czy warto rozważyć ich

Elektrownie jądrowe

Początków energetyki jądrowej można się doszukiwać już w latach 50. XX wieku. Głównym celem budowy reaktorów jądrowych było pozyskiwanie rozszczepione

Elektrownie wodne

Już w czasach starożytności wykorzystywano potencjał energii, która znajduje się w wodzie poprzez budowę młynów wodnych, usprawniających pracę rolnikó

Największe przerwy w dostawie energii

W dzisiejszych czasach nawet kilkugodzinne przerwy w dostawie energii elektrycznej są czymś bardzo utrudniającym życie przeciętnego człowieka. W histo

Zapora Trzech Przełomów

Chińska elektrownia jest obecnie najdroższą budowlą na świecie. Inwestycja kosztowała 37 miliardów dolarów. Obszar przeznaczony do zalania objął 17 mi

Historia elektryczności (część 1)

Staroegipski tekst z 2750 roku przed naszą erą opisuje ryby, które są „grzmotami Nilu”. Chodziło oczywiście o ryby elektryczne, które kilka wieków póź